Hopp til innhold

Sverming

Møte ved Reinertsen Honninggård
Tirsdag 04. juni 2019
Kl. 18:16

Hvordan unngå sverming

En metode for å unngå sverming er å ta ut tavler med droneyngel fra bikuben. Formålet med dette er å endre balansen mellom antall dronebier og antall arbeiderbier, og å hindre for mange kjønnsmodne droner i bikuben, da dette utvikler svermetrang. Antall tavler som fjernes vurderes etter dronningas eggleggingskapasitet. Dersom dronninga alt legger mye egg og har store yngelleier vil hun ikke ha behov for like mange droner, og man kan ta ut flere tavler – gjerne tre-fire.

Det er også gunstig å fjerne tavler med mye dronebygg. Dronene bygger asymmetrisk, så dette er viktig for et velordna yngelleie. Tavlene som tas ut kan i begge tilfeller benyttes til å lage og styrke opp avleggere eller lage nye bikuber, da unge dronninger i sitt første år som regel ikke vil sverme. Disse nye kubene kan brukes til å styrke droneproduksjonen der det er satt ut parrekasetter, så det blir større sannsynlighet for at dronningene parrer seg med ønskede droner. Dronene er genetisk like dronningen fra sin kube, så kriteriene for ønskede droner vurderes ut i fra egenskapene til kuben de kommer i fra.

Det behøver ikke være dronning i de nye kubene hvor droneyngelen plasseres, ettersom biene kan klare seg uten dronning i et par uker. Samtidig er det lurt å sette ned én tavle med yngel sammen med dronninga når hun plasseres, da hun foretrekker å kravle ned tavler med nye, unge bier og yngel.

*Avlegger

En avlegger er en sammensetning av bier og én dronning; begynnelsen på et nytt bisamfunn. Dersom en velger å bruke dronetavlene til å lage en avlegger er en metode for å gjøre dette å sette inn én tavle med droneyngel og påsittende bier i en tom kube. Sett inn tavlen sammen med en tavle med honning, en tavle med byggevoks, og en dronning. Alle tavlene og dronninga skal settes i samtidig. Vent tre uker for så å sette i en ny tavle. I denne metoden for å lage avlegger kan også andre yngeltavler benyttes. For å overvintre må avleggere som dette

lages i midten-slutten av juni, til senest første uka i juli. Å bygge avleggeren innenfor dette tidsrommet vil også hindre svekkelse av morkuben. En kan styrke opp avleggeren så mye en ønsker, men vær obs på at de må lages sterkere nærmere høsten. Det finnes mange typer avleggere som kan lages til andre tider og med andre metoder, men å lage et lite bisamfunn på denne måten krever færre ressurser.

Forebygging etter sverming

Sverming er bienes naturlige formeringsmåte, men ødelegger beklageligvis for honningproduksjon. Dersom sverming skulle forekomme vil den første svermen som kommer være hovedsvermen, som drar med den gamle dronninga. Dersom det da er flere dronningceller i kuben, kan svermer med jomfrudronninger forekomme. Den gamle dronninga etterlater gjerne ti-tjue dronningceller i kuben, som kan utgjøre to-tre svermer med jomfrudronninger – men som regel svermer ikke jomfrudronningene. Samtidig kan det lønne seg å forebygge sverming med jomfrudronninger, for å være på den sikre siden. Dette gjøres ved å fjerne dronningcellene fra tavlene og gi kuben en ny, parra dronning. Metoden virker effektivt ettersom den nye dronninga ofte kommer raskt i egglegging, gjerne etter seks dager. Men vær obs på at denne metoden til dels avhenger av vær og føreforhold. Hvis disse faktorene er langt fra ideelle kan det ta opp til seksten-atten dager for den nye dronninga å komme i egglegging.

*Jomfrudronning

Om en ikke får erstattet den gamle dronninga med en allerede parra dronning vil det ta trettifem-førti dager før en kan se en ny eggleggende dronning i morkuben etter hovedsvermen. Når den gamle dronninga forlater kuben gjør hun det mens det fremdeles er yngel igjen, og det vil ta ca. atten-tjueen dager før denne yngelen kryper. Først tolv-femten dager etter den første yngelen kryper vil en se den nye dronninga. Dette er fordi hun bruker tid på å få parra seg, og det tar tid før en ser eggene. Så lenge det er ny dronning på vei vil biene bruke tid på å klargjøre for henne. Så lenge de vet at hun er der vil de samle honning som vanlig.

Høstraps

Biene på Reinertsen Honninggård har gitt over tretti kg honning samlet fra høstraps tidlig i vår.

Vårutvikling 2019

Møte ved Reinertsen Honninggård
Tirsdag 30. april 2019
Kl. 18:10

Yngel
Hos Reinertsen Honninggård har de første biene begynt å krype, men ikke de store yngelleiene. Fremdeles har det vært behov for å sette på skattekasser da biene alt har samlet en del nektar. Når slikt arbeid må utføres varierer veldig fra år til år; på samme tid for to år siden fikk ikke biene samlet nok mat og var i ferd med å sulte ihjel. Nå for tiden er det dårlig trekkvær, men dette utgjør en god periode for den nye yngelen til å sitte i ro og «spise seg opp»; altså vokse og gjøre seg klare til å overta ansvar i kuben.

De første ti-tolvtusen biene har organisert yngelleie. Når de store yngelleiene begynner å krype greier ikke dronninga lenger å opprettholde det samme systemet, og hun vil begynne å legge egg symmetrisk på hver side av alle tavlene i kuben. Det er viktig å ikke gjøre noe som kan bryte dette mønsteret i denne perioden. Først etter fjorten-tjue dager kan en dele yngelleie.

Det tar nitten dager fra eggene er lagt til biene kryper om kuben holder en temperatur på 34,3 grader; altså en del kortere tid en det som står skrevet i nåværende litteratur på tema. Dersom temperaturen senkes med 1-2 grader kan det ta ett-to døgn ekstra. Her er det viktig å følge med på når biene kryper, og å ikke sette på en ny kasse før det er nødvendig.

Droneyngelen har ikke begynt å krype. Når disse er født tar det atten dager før de er kjønnsmodne, og en kan begynne med dronningproduksjon. Det er antatt at mange av dronene i år kan gi sverm i slutten av mai, og at det vil bli omtrent 3 droner pr.cm2. > 1000.

Trekkblomster

I tiden som kommer vil biene trekke på rødhyll, hvitveis og løvetann. I fjor trakk de en del nektar fra hvitveis og rødhyll, på tross av at det sjeldent kommer noe særlig nektar fra hvitveisen. De vil også trekke på hvitkløver, som gir bra med honning, og fra seljeblomster i løpet av året. Det finnes omtrent nitti ulike seljetyper som blomstrer på forskjellige tider, noe som virker meget positivt da seljehonning har en febernedsettende effekt. På denne tiden forventet Terje Reinertsen at årets bringebærtrekk ville komme 28.mai, selv om bringebærtrekket tidligere ikke har begynt før 23.juni.

Driften vil foregå økologisk.

Framdriftsplan

Tor Sveine og/eller Elisabeth _ vil lage et skjema med fremdriftsplan og sende på e-post til birøkterlagene Nedre Romerike og Hurdal. Følgende skal kontrolleres:

· Antall midd/døgn (telle nedfall)

· Antall kuber og vinterdødelighet

· Cellestørrelse

· Om biene er behandlet eller ikke

· Lokalisering av bigården

Etter bringebærtrekket skal vi bruke «melismetoden» for måling av varroamidd.

Innvintring

Om bikubene er sterke kan en sette inn tavler med byggevoks på hver side av yngelleie under innvintring. Normalt vil de bygge på byggevoksen, men dersom de ikke gjør det er det bare å ta ut byggevokstavlene igjen.

Ved behandling med Oksalsyre vil vinterbiene leve kortere. Figuren over vil da få raskere fall i vinterbier som vil resultere i svakere kuber på sommeren.

Annet

Sverming kan forekomme når dronene er kjønnsmodne. Dvs. Fra ca. 20.mai og utover (Mer informasjon om dette vil komme ved senere møte).

Oppstart av birøkt

Møte ved Reinertsen Honninggård
Tirsdag 02. april 2019
Kl. 18:21

Prosjekter

Lagsbigården starter opp når våren kommer, og vil inneholde åtte bikuber – samt produsere avleggere. Frank _ vil meddele videre informasjon angående dette når opplegget begynner. Det vil også holdes kurs, blant annet på Reinertsen Honninggård. Terje Reinertsen forteller at det er mye å lære, men at det viktigste er å bli glad i biene en skal ta vare på.

Avleggere

Terje Reinertsen sier avleggerne kommer i slutten av juli. Dersom avleggerne blir svake kan en fjerne bitømmebrettet og legge plast direkte på kuben. Det vil ikke være behov for å innsnevre, en kan heller forøke og bytte plass på avleggeren med en sterkere bikube i honninggården.

Dronninger

Dersom bikuben er dronningløs på våren kan en vente til tjuende mai, så lenge biene har nok for. Vinterbier kan leve lenge om de sitter i ro, så det er ikke behov for å sette i jomfrudronning før en får tak i en. Terje Reinertsen vil ha nye dronninger tilgjengelig rundt Sankthans.

Foring

Ved oppstart av birøkten vil det også være viktig å kontrollere at biene har nok mat. Dersom de har noen mangler må en fylle opp med for. Det skader ikke biene om en setter i flytende for selv om de alt har nok mat, så lenge det ikke blir i overkant. En kan bruke vakumforer og omtrent 3kg sukker, men ikke mer. Overforing kan tette for dronninga slik at hun ikke får lagt egg. I Nedre Romerike vil det ikke bli noe stort behov for foring, da det vil være god blomstring av selje, hvitveis, løvetann og mer. Grete Lill _ sier en blomsterklar hybrid vil være bra.

Trekkområder

Grete Lill _ har bier i krokusblomstene. Terje Reinertsen har levert noen bier til Sveits som har overlevd greit, og interessant nok produserer mer honning enn de lokale biene i Norge.

*Ting å unnvike

Terje Reinertsen forteller at genmodifisert pollen ikke er bra for biene. Mandelblomstene sprøytes i full blomst, noe som gir kortere livslengde hos biene og fører til færre bier i kubene. Konsekvensen av dette vil blant annet være at det ikke lenger vil være nok bier til å holde den kommende yngelen varm. Gjæret lusesekret vil også føre til svekkelse av kubene, da disse ruser biene – noe som gjør at de ikke finner veien hjem.

Biedødelighet

I år har dvergspissmus tatt flere kuber. En kan se at det er dvergspissmus ettersom de tar en og en bie og deler i to. Det finnes også flere typer åpen yngelråte, som tar liv av biene på samme måte som om vi skulle tas liv av ved en forkjølelse. Om det er mange døde bier kan en fjerne og tørke bunnbrettet. Når man fjerner avfallet på bunnbrettet fjerner man mikroorganismene. Da kan en skrape brettet og sette det tilbake. Hold hånda over bikuben for å kontrollere varmen. Om det ikke er varmt er det færre bier, og dermed et svakere bisamfunn. Disse vil tåle fukt på bunnbrettet dårligere, og det blir da nødvendig at bunnbrettet tørkes før det settes tilbake på plass.