Hopp til innhold

Kongens fortjenstmedalje til Terje Reinertsen

Tildelingen av Kongens fortjenstmedalje gjøres av ordfører Anders Østensen fra Gjerdrum kommune, på et møte om resistente/varroatolerante bier lørdag 18. mars 2023, på Kløfta.

Forkjemper for medikamentfri birøkt

Varroamidden er en parasitt som fører til svekkelse av bisamfunn over hele verden. Terje har systematisk arbeidet for å utvikle varroatolerante bier over flere tiår. Det er dette arbeidet som er bakgrunnen for at han nå tildeles Kongens fortjenstmedalje.
Verdens natur og klima er i endring. Biene har alltid vært viktige, men de kommer til å bli enda viktigere i tiden som kommer ettersom de fleste insektbestander er i tilbakegang. Pollinering er livsviktige for oss og vår produksjon av mat, og biene er eksperter på dette. Samtidig ser vi at biene i dag er utsatt for et større trykk av sykdommer og parasitter, inkludert varroamidden som dessverre sprer virusinfeksjoner blant bier på en veldig effektiv måte.

For at vi skal hjelpe biene med å takle dagens og framtidas problemer må vi forsøke å forstå biene fra bienes eget ståsted og hjelpe dem til å kunne takle dette på en naturlig måte. Terjes arbeid med varroaresistens/toleranse er et veldig viktig skritt i retning av dette. Så viktig at forskere fra flere steder i verden har vært hos ham og studert biene for å forstå hvordan det har seg at de klarer seg fint uten tradisjonell behandling.

Birøkternorge er ydmyke og takknemlige over den innsatsen Terje Reinertsen har gjort. I lange tider har han gått sin egen vei og jobbet for det han har trodd på, og gjort fremskritt med å avle frem bier som selv håndterer varroamidden, og dette er bier verden vil trenge videre.

Generalsekretær Hilde Merete Øverby i Norges Birøkterlag

Forskningsprosjekter
Det siste tiåret har Norges Birøkterlag samarbeidet med Terje i flere forskningsprosjekter for å avdekke hvilke mekanismer biene bruker for å håndtere varroamidden på egenhånd som også er viktig for den vitenskapelige verden. En del av suksessen kommer av at han alltid tar seg tid til å fortelle og forklare det han gjør, både for birøkterkollegaer og forskere. Vi er stolte av at Terjes birøkt har vært utgangspunkt for én doktorgrad i biologi, flere masteroppgaver, og vitenskapelige publikasjoner som har vakt anerkjennelse internasjonalt.

Om seminar om varroaresistente bier, og med høytidelig overrekkelse av hedersbetegnelsen ved ordføreren i Gjerdrum – påmelding innen 20. februar her.

Lederen i vårt lokallag, Terje Reinertsen, fikk velfortjent heder og ære fra mange hold. Vi har valgt å ha den fra Norges Birøkterlag på vår side.
Klikk her

Legg igjen en kommentar