Hopp til innhold

Aktivitetsplan 2023

Medlemsmøter vil holdes første tirsdagen kl 18:00 i hver måned fra april og tilogmed september.
Møteplass på Kokstadhagan 10, 2022 Gjerdrum hos Terje og Anita Reinertsen om ikke annet blir skrevet.

4.april Hvordan gikk overvintringen. Hva kan jeg gjøre bedre.
Hva kan gjøres i bikuben når det blir gode varme dager tidlig på våren.
Håper vi å kunne få låne lokale på Honningcentralen.
2.mai Tema : Vårarbeid, svermehindring
6.juni Tema: Skifte av dronninger, svermehindring
14.juni Grillfest Om regnvær legges den til nærmeste mulige dato
4.juli Tema: Forberedelse til lyngtrekk, høsting av sommerhonning
1.august Tema: Slyngeromsarbeid, forberedelser innvintring
5.september Tema: Årets sesong, Hva kan gjøres bedre.
November Årsmøte med julemiddag.

Kle dere etter været. Møtene er som oftest ute. Kom gjerne forberedt med spørsmål, enten muntlig eller ved å levere det på en lapp til Terje. Ha bidressen med. Tur i bigården om været er bra for biene.

Lagsbigårdmøter
Medlemmer har muligheten til å melde seg på for å være med i lagsbigården. Mye skjer i en bikube. Her har du muligheten til å se hva som trengs og gjøres i bikubene i lagsbigården gjennom sesongen. Lagsbigården blir drevet av Frank Hønsen og han har mye å fortelle. Still spørsmål og du vil få svar.

I år vil vi prøve med å sende ut e-post til alle i laget om hver aktivitet i lagsbigården.
Væravhengig og kan bli med kort varsel. For at vi skal ha mulighet til å få dette til å fungere trenger vi påmelding av de som vil komme den aktuelle dagen. Dere vil bli bedt om å sende påmelding til Anita på telefon 922 31 629

Nybegynnerkurs
Det vil bli avholdt nybegynnerkurs.
De som deltar på kurset har et fullverdig selvstendig kurs med teori og praksis.

Dronningavlkurs
Det blir ikke kurs i år men muligheter til å komme å være med etter avtale med Terje på telefon 911 77 518

Sertifiseringskurs
Du kan lese mer på Norges Birøkterlag norbi.no Om du trenger en studiegruppe for gjennomføring av sertifiseringskurs så ta kontakt med Bård Holmboe på telefon 917 64 230 senest den 20.januar

Mentor/ fadder ordning
Om du kan tenke seg å bli mentor/ fadder for en eller noen så meld i fra om din interesse. Du kan få hjelp mens en annen lærer mer om birøkt.

Annet
Her er andre arrangement som er årlig og for alle.
   Honnemøte
   Agdermøte
   Vossamøte

For tillitsvalgte
   Årsmøte Norges Birøkterlag
   Møter i fylkeslaget for Oslo og Akershus

Sukkeravgift
Refusjon av sukkeravgift gis til alle som har mer enn 6 bikuber. Ikke ved bruk av invertsukker som er uten sukkeravgift. Innleveringsfrist digitalt 15.oktober. Les mer på Norges Birøkterlag norbi.no