Hopp til innhold

Dronningskifte

Dronningen bør byttes ut om eggleggingen er dårlig eller bisamfunnet er aggressivt.
En dronning kan fungere godt selv om hun er 3-4 år. Så det er ikke alderen alene som bør være grunnen til skifte.

Her er ei dronning som fortsatt fungerte svært bra i sin 4. sesong

En dronningen kan være spesielt vanskelig å finne om hun er umerket.
Om du ikke finner dronningen kan du bruke denne metoden :

Alle tavlene ristes ned i kube 1 der dronningen er.
Fordel tavlene mellom kube 1 og kube 2 så begge blir sittende igjen med yngel.
Bytt plass på kube 1 med kube 2 så trekkbiene flyr til kube 2.
Trekkbiene flyr til samme plass hvor de er orientert til.

Om du har et svakt samfunn kan du bruke den som kube 2.

Nå er mengden bier betraktelig lavere for kube 1 og det er lettere å finne dronningen.
Fjern den dårlig fungerende dronningen og tilfør en ny.

Tilføring av dronning, 2 metoder

  1. Sett utspisningsburet mellom 2 yngeltavler.
  2. Om du velger å tilføre den nye dronningen med bruk av parrekassett setter du den oppe på toppbrettet over hullet. Pass på at åpningen under parrekassetten kommer over hullet i toppbrettet.

Skrevet av Anita Reinertsen i samråd med Frank Hønsen