Hopp til innhold

Medlemsmøte 2. april

Oppstart av birøkt

Møte ved Reinertsen Honninggård
Tirsdag 02. april 2019
Kl. 18:21

Prosjekter

Lagsbigården starter opp når våren kommer, og vil inneholde åtte bikuber – samt produsere avleggere. Frank _ vil meddele videre informasjon angående dette når opplegget begynner. Det vil også holdes kurs, blant annet på Reinertsen Honninggård. Terje Reinertsen forteller at det er mye å lære, men at det viktigste er å bli glad i biene en skal ta vare på.

Avleggere

Terje Reinertsen sier avleggerne kommer i slutten av juli. Dersom avleggerne blir svake kan en fjerne bitømmebrettet og legge plast direkte på kuben. Det vil ikke være behov for å innsnevre, en kan heller forøke og bytte plass på avleggeren med en sterkere bikube i honninggården.

Dronninger

Dersom bikuben er dronningløs på våren kan en vente til tjuende mai, så lenge biene har nok for. Vinterbier kan leve lenge om de sitter i ro, så det er ikke behov for å sette i jomfrudronning før en får tak i en. Terje Reinertsen vil ha nye dronninger tilgjengelig rundt Sankthans.

Foring

Ved oppstart av birøkten vil det også være viktig å kontrollere at biene har nok mat. Dersom de har noen mangler må en fylle opp med for. Det skader ikke biene om en setter i flytende for selv om de alt har nok mat, så lenge det ikke blir i overkant. En kan bruke vakumforer og omtrent 3kg sukker, men ikke mer. Overforing kan tette for dronninga slik at hun ikke får lagt egg. I Nedre Romerike vil det ikke bli noe stort behov for foring, da det vil være god blomstring av selje, hvitveis, løvetann og mer. Grete Lill _ sier en blomsterklar hybrid vil være bra.

Trekkområder

Grete Lill _ har bier i krokusblomstene. Terje Reinertsen har levert noen bier til Sveits som har overlevd greit, og interessant nok produserer mer honning enn de lokale biene i Norge.

*Ting å unnvike

Terje Reinertsen forteller at genmodifisert pollen ikke er bra for biene. Mandelblomstene sprøytes i full blomst, noe som gir kortere livslengde hos biene og fører til færre bier i kubene. Konsekvensen av dette vil blant annet være at det ikke lenger vil være nok bier til å holde den kommende yngelen varm. Gjæret lusesekret vil også føre til svekkelse av kubene, da disse ruser biene – noe som gjør at de ikke finner veien hjem.

Biedødelighet

I år har dvergspissmus tatt flere kuber. En kan se at det er dvergspissmus ettersom de tar en og en bie og deler i to. Det finnes også flere typer åpen yngelråte, som tar liv av biene på samme måte som om vi skulle tas liv av ved en forkjølelse. Om det er mange døde bier kan en fjerne og tørke bunnbrettet. Når man fjerner avfallet på bunnbrettet fjerner man mikroorganismene. Da kan en skrape brettet og sette det tilbake. Hold hånda over bikuben for å kontrollere varmen. Om det ikke er varmt er det færre bier, og dermed et svakere bisamfunn. Disse vil tåle fukt på bunnbrettet dårligere, og det blir da nødvendig at bunnbrettet tørkes før det settes tilbake på plass.