Hopp til innhold

Medlemsmøte 30. april

Vårutvikling 2019

Møte ved Reinertsen Honninggård
Tirsdag 30. april 2019
Kl. 18:10

Yngel
Hos Reinertsen Honninggård har de første biene begynt å krype, men ikke de store yngelleiene. Fremdeles har det vært behov for å sette på skattekasser da biene alt har samlet en del nektar. Når slikt arbeid må utføres varierer veldig fra år til år; på samme tid for to år siden fikk ikke biene samlet nok mat og var i ferd med å sulte ihjel. Nå for tiden er det dårlig trekkvær, men dette utgjør en god periode for den nye yngelen til å sitte i ro og «spise seg opp»; altså vokse og gjøre seg klare til å overta ansvar i kuben.

De første ti-tolvtusen biene har organisert yngelleie. Når de store yngelleiene begynner å krype greier ikke dronninga lenger å opprettholde det samme systemet, og hun vil begynne å legge egg symmetrisk på hver side av alle tavlene i kuben. Det er viktig å ikke gjøre noe som kan bryte dette mønsteret i denne perioden. Først etter fjorten-tjue dager kan en dele yngelleie.

Det tar nitten dager fra eggene er lagt til biene kryper om kuben holder en temperatur på 34,3 grader; altså en del kortere tid en det som står skrevet i nåværende litteratur på tema. Dersom temperaturen senkes med 1-2 grader kan det ta ett-to døgn ekstra. Her er det viktig å følge med på når biene kryper, og å ikke sette på en ny kasse før det er nødvendig.

Droneyngelen har ikke begynt å krype. Når disse er født tar det atten dager før de er kjønnsmodne, og en kan begynne med dronningproduksjon. Det er antatt at mange av dronene i år kan gi sverm i slutten av mai, og at det vil bli omtrent 3 droner pr.cm2. > 1000.

Trekkblomster

I tiden som kommer vil biene trekke på rødhyll, hvitveis og løvetann. I fjor trakk de en del nektar fra hvitveis og rødhyll, på tross av at det sjeldent kommer noe særlig nektar fra hvitveisen. De vil også trekke på hvitkløver, som gir bra med honning, og fra seljeblomster i løpet av året. Det finnes omtrent nitti ulike seljetyper som blomstrer på forskjellige tider, noe som virker meget positivt da seljehonning har en febernedsettende effekt. På denne tiden forventet Terje Reinertsen at årets bringebærtrekk ville komme 28.mai, selv om bringebærtrekket tidligere ikke har begynt før 23.juni.

Driften vil foregå økologisk.

Framdriftsplan

Tor Sveine og/eller Elisabeth _ vil lage et skjema med fremdriftsplan og sende på e-post til birøkterlagene Nedre Romerike og Hurdal. Følgende skal kontrolleres:

· Antall midd/døgn (telle nedfall)

· Antall kuber og vinterdødelighet

· Cellestørrelse

· Om biene er behandlet eller ikke

· Lokalisering av bigården

Etter bringebærtrekket skal vi bruke «melismetoden» for måling av varroamidd.

Innvintring

Om bikubene er sterke kan en sette inn tavler med byggevoks på hver side av yngelleie under innvintring. Normalt vil de bygge på byggevoksen, men dersom de ikke gjør det er det bare å ta ut byggevokstavlene igjen.

Ved behandling med Oksalsyre vil vinterbiene leve kortere. Figuren over vil da få raskere fall i vinterbier som vil resultere i svakere kuber på sommeren.

Annet

Sverming kan forekomme når dronene er kjønnsmodne. Dvs. Fra ca. 20.mai og utover (Mer informasjon om dette vil komme ved senere møte).