Hopp til innhold

Medlemsmøter 2021

På grunn av restriksjoner så setter vi opp det første medlemsmøte 2021
Tirsdag 18.mai
Vi vet ikke om det blir gjennomførbart med medlemsmøtene framover og antar det eventuelt må bli ved påmelding og et begrenset antall personer. Nærmere info vil bli sendt på e-post

Medlemsmøter hos Terje i Gjerdrum
18.mai1.juni6.juli10.august7. september
Møtene blir avholdt med aktuelle temaer

15.juni    GRILLFEST

5.oktober - smakstilsetning i honning
6.november - matkveld - mat med honning

30.november   ÅRSMØTE med julemiddag

Nybegynnerkurs
Dronningavlskurs - Om mulig blir det gjennomført dronningavlkurs- de som står oppført som påmeldte fra i fjor vil da bli kontaktet.

Lagsbigården setter opp egen agenda. Det vil bli sendt ut e-post til de påmeldte.
Det vil bli lagt ut bilder og tekst om det som skjer i arbeidet med biene gjennom sesongen på Facebook,
Nedre Romerike Birøkterlag og Reinertsen Honninggård