Hopp til innhold

Møtereferat 7. mars 2022

Referat fra styremøte 07.03.2022 i Nedre Romerike Birøkterlag, hos Tor og Elisabeth
Tilstede: Anita, Terje, Frank, Gry og Elisabeth.
Agenda
1. Innkalling godkjent
2. Gjennomgang av referat fra årsmøtet.
Referat er gjennomgått.
3. Aktivitetsplan 2022: Vi påminner Tadeusz og Olaf at de har ansvar for samling med mjødbrygging. De må finne en dato og informere styret. Gry og Tor planlegger snekring av kubemateriell som skulle vært 12. mars. De finner ny dato.
4. Dronningavlskurs i slutten av mai: påmelding til Anita Reinertsen tlf 92231629, eller mail: anita.reinertsen@icloud.com. Kostnader: kr 1000 inkluderer kursmateriell.
5. Første medlemsmøte tirsdag 5. april kl 19.00 på Birøktens hus (Kløfta)
6. Hjemmesiden Landbi.no.
Vi har diskutert innholdet på siden. Fint med videoer og infoskriv om birøkt. Kan vi bli flinkere til å bruke kalenderen aktivt?
7. Kjent birøkter fra Vermont, Kirk Webster, kommer til Anita og Terje første uka i august. Han vil holde foredrag for oss i lokallaget. Vi kommer tilbake til mer konkret tidspunkt.

Sørumsand, 7. mars 2022

Referent: Elisabeth Munthe