Hopp til innhold

Presentasjon av Terje sine bier

Vi synes Bjørn Dahle presenterer forsøkene som har blitt gjort og Terje’s arbeid på en god måte i denne YouTube videoen. Det tok bare noen år før Terje så at biene greide seg på egenhånd uten å bli medisinert. Vi håper enda flere tar seg tid til å se hele YouTube videoen. Den varer i ca 35 min. På slutten av video blir det svart på spørsmål om hvordan birøkteren har arbeidet for å oppnå resultatene.Det tok bare noen år før Terje så at biene greide seg på egenhånd uten å bli medisinert. Men det å få flere og flere til å tro på det og tørre å forsøke- det tar mange år.